PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nyheder fra ADVODAN Aalborg

VIGTIGE PUNKTER AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FÅR UDBETALT PERSONSKADEERSTATNING

Hvis du har været ude for en ulykke, og efterfølgende er tilkendt erstatning, er der nogle særlige regler, som du bør være opmærksom på i forbindelse med udbetalingen af erstatningen. Her gennemgås blandt andet dine muligheder for kreditorbeskyttelse samt reglerne om forrentning og skattepligt.

Læs mere her.

Gravides ret til forsikringsdækning

Nye sager viser, at forsikringsselskaber i flere år har afvist at tilbyde forsikring til gravide kvinder samt at yde forsikringsdækning til graviditetsrelaterede gener.

I artiklen her kan du læse mere om sagen. 

Hvad er personforsikring og hvilke typer dækning ydes?

Personforsikring er en fællesbetegnelse for forsikringer, som beskytter den forsikredes person. Der er forskel på, hvordan de forskellige personforsikringer dækker, og det er vigtigt at have overblik over dette, både når man tegner sin forsikring, og når man får behov for at udnytte den.

Klik her for at læse mere.

Passer du på dine forretningshemmeligheder? 

Mange tekniske virksomheder arbejder løbende på at udvikle produkter eller software, der enten skal sikre og støtte virksomhedens nuværende positioner på markedet eller måske åbne op for helt nye. Her kan det være vigtigt at vide, hvilke rettigheder du og din virksomhed har i forbindelse med forretningshemmeligheder.

Læs mere i artiklen her.

Flere nyheder fra ADVODAN Aalborg

COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Hvis du i dit arbejde er udsat for smitterisiko og efterfølgende bliver syg med COVID-19, kan der være tale om en arbejdsskade. Her gennemgår vi hovedpunkterne i beskæftigelsesministeriets nyeste vejledning af 22. april 2020.

Vigtige overvejelser ved lønkompensation for arbejdsgivere

I en ny trepartsaftale har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om midlertidig lønkompensation. Det skete den 14. marts 2020. Kompensationsperioden er sat til at være 9. marts til 9. juni 2020.

Klik her og læs mere.

Hvordan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskræft i Danmark?

Flere og flere udenlandske statsborgere bidrager med deres arbejdskraft i Danmark. Det gælder både udlændinge, der er statsborgere fra Europa og uden for Europa, og de er ofte brugt i eksempelvis landbruget eller hestebranchen.

Læs mere her.

Hvad skal der til for at opnå dansk statsborgerskab?

I juni 2018 vedtog folketinget skærpede regler om statsborgerskab også kaldet indfødsret. Reglerne er trådt i kraft og gælder som udgangspunkt for behandlingen af alle ansøgninger uanset, hvornår ansøgningen er indgivet. Det betyder, at også ansøgninger indgivet før juli 2018 som udgangspunkt skal opfylde de krav, der fremgår af de nye retningslinjer.

Klik her for mere information. 

Hvad ændres med den nye aftale om boligreguleringsloven?

Det var lidt af et politisk cirkus, da der fra politisk hold blev lagt op til at ændre den nye boligreguleringslov. Du har måske hørt om dramaet, men hvad er det egentlig, der er ændret? Her gennemgås formålet med aftalen, de faktiske ændringer og de små detaljer, der er så lette at overse.

Kan jeg få økonomisk hjælp til en retssag?

Hvad gør du, hvis du opdager mangler ved et produkt du har købt, eller har et erstatningskrav mod en forhandler? Flere ting er værd at overveje inden du beslutter, hvad der skal ske af retslig karakter.

Her kan du læse mere.

Billeder der offentliggøres på nettet

Når du ønsker at dele billeder på internettet, bør du være opmærksom på, at offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som behandling af personoplysninger, og derfor er underlagt databeskyttelsesretlige regler.

Klik her og læs mere.

Ansattes skjulte optagelser

Hvornår er en bortvisning af en funktionær berettiget, hvis den ansatte i skjul har optaget møder? Ny praksis for Højesteret har ændret på den hidtidige praksis, hvorfor både ansatte og arbejdsgivere bør være opmærksomme herpå.

Læs mere her

Få svar på 7 spørgsmål om loppesalg og skat

Sæsonen for loppemarkeder er så småt gået i gang, og måske er du usikker på, om du skal oplyse noget til Skat, når du sælger hjemmelavet brugskunst eller æbler fra haven.

Her kan du læse mere. 

Transport af kæledyr i bil - hvad siger reglerne?

I Danmark har vi ingen særskilt lovgivning om transport af kæledyr i bilen. Det har man til gengæld i Sverige og Tyskland. Læs mere om reglerne her.

Få styr på medarbejdernes ferie nu

Ferieåret er ved at være slut, og har dine medarbejdere stadig ferie til gode, er det nu, du skal bede dem om at holde den. Ellers kan du risikere at skulle udbetale feriepengene.

Klik her og læs mere. 

Guide til arbejdsgiveren: det må du ikke spørge om til jobsamtalen

Der er grænser for, hvad du som arbejdsgiver må stille af spørgsmål under en jobsamtale. Det kan være i strid med loven at gå for tæt på en ansøgers privatliv eller stille spørgsmål, som ikke er relevante for det aktuelle job.

Læs mere ved at klikke her.

0 kommentarer