PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Inkasso – få svar på dine spørgsmål om inkasso og dårlige betalere

Hvad koster inkasso? Hvordan undgår min virksomhed dårlige betalere? Hvilke krav er der til en gyldig faktura? På denne side giver vi dig svar på dine spørgsmål om inkasso og dårlige betalere.

Vi har udarbejdet en række guides, som giver svar på de mest almindelige spørgsmål om inkasso. Vælg det emne ovenfor, som du vil vide mere om, eller få et overblik ved at læse videre her på siden.

Hvad er inkasso?

Inkasso er inddrivelse af gæld hos en skyldner, som ikke har betalt som aftalt.

Du kan læse mere om, hvad inkasso er, og hvilke begreber du bør kende indenfor fagområdet, her.

 

Dårlige betalere

Man taler om en dårlig betaler, når en kunde ikke betaler sin faktura rettidigt. Dårlige betalere kan koste din virksomhed mange penge, og det er derfor en god idé at oprette en række procedurer for så vidt muligt at undgå dem. Få 5 gode råd til at undgå dårlige betalere her.

 

Inkassoregler

Som kreditor skal du være opmærksom på reglerne for inkasso, når du ønsker at inddrive dine penge fra skyldnere.

 

Inkassoomkostninger

Når du tager en sag til inkasso hos Advodan, lægger vi inkassoomkostninger oveni skyldners gæld. Inkassoomkostningerne skal på den måde dække den udgift, det er for dig at sende sagen til inkasso.

Krav til faktura

Inkasso kommer på tale, fordi en kunde ikke har betalt en eller flere fakturaer som aftalt. Men du kan ikke sende sagen til inkasso, hvis du ikke overholder Skats krav til indholdet i dine udstedte fakturaer.

Du kan læse mere om kravene til både fuld og forenklet faktura her.

 

Forældelse af gæld

Som kreditor skal du være opmærksom på, at din skyldners gæld forældes efter tre år, hvis du ikke når at inddrive den inden da eller afbryde forældelsen.

Du kan læse mere om forældelsesfrister og hvordan, du afbryder forældelsen af gæld, her.

 

Debitor Registret og RKI-registret

Hos Advodan har vi gode erfaringer med at registrere skyldnere i RKI-registret og Debitor Registret – Danmarks to største registre over dårlige betalere. Registrene kan have to fordele for dig:

 1. Ved varsling om indberetning til et skyldnerregister øges skyldners motivation til at betale
 2. Du kan slå potentielle kunder op i registrene, før du giver kredit, og på den måde minimere risikoen for dårlige betalere og inkassosager

Du kan læse mere om skyldnerregistrene her.

Huslejeinkasso

Huslejeinkasso kommer på tale, hvis du som kreditor er udlejer, og debitor er din lejer.

Du kan læse mere om huslejeinkasso her.

 

Påkravsskrivelse

Er huslejen eller andre udgifter ikke blevet indbetalt til dig rettidigt, kan du sende en påkravsskrivelse til din lejer som påmindelse.

 

Udsættelse af lejer

Når du har sendt en påkravsskrivelse uden at modtage betaling indenfor påkravsfristen, kan du smide lejer ud af lejeboligen. Det kaldes også ”udsættelse af lejer”.

Rykkerprocedure

Vil du sikre din virksomhed bedst muligt mod at miste penge på dårlige betalere, bør du fastsætte en rykkerprocedure.

I forhold til rykkerprocessen er det en god idé at have styr på:

 • Hvordan du udformer rykkerne korrekt. Du kan fx downloade Advodans rykkerskabeloner for at sikre juridisk gyldighed.
 • Inkassovarsel. Inkassovarslet er det juridiske varsel, du skal give skyldner, før du kan sende sagen til inkasso.
 • Rykkergebyrer. Ved at opkræve rykkergebyrer bliver du kompenseret for arbejdet med at udsende rykkere.
 • Procesrente. Du kan opkræve procesrente og i nogle tilfælde kompensationsbeløb, når en faktura overskrider betalingsfristen.
 • Betalingspåkrav. Reagerer skyldner ikke på rykkere og inkassovarsel, kan du fremsende et betalingspåkrav.
 • Indsigelse mod et inkassokrav. Hvis skyldner reagerer på rykkere eller inkassovarsel med at erklære sig uenig i kravet, bør du tage stilling til indsigelsen hurtigst muligt.

Du kan læse mere om den gode rykkerprocedure og indholdet i rykkerbreve her.

Hjælp til inddrivelse af gæld

Du kan få professionel hjælp til inkasso, hvis din virksomhed har problemer med dårlige betalere.

 • Inkassoadvokat: En inkassospecialist fra Advodan kan rådgive dig om, hvordan du bedst muligt får inddrevet gæld hos dårlige betalere.
 • Inkassosager: Hos Advodan kan vi hjælpe med din inkassosag med vores opstartsprodukt Basisinkasso.
 • Fogedretten: Fogedretten kan under visse betingelser hjælpe dig med at inddrive dine udeståender.
 • Småsagsproces: Du kan ikke bringe en sag for fogedretten, hvis skyldner gør indsigelse mod kravet. I stedet kan vi hjælpe dig med at føre en småsag i civilretten.
 • Afdragsordning: En afdragsordning kan være en god måde at få dine penge igen på. Hos Advodan forsøger vi at etablere en afdragsordning for dig, hvis du benytter dig af vores inkassoprodukter.

Det er altid en god idé at drøfte dine udfordringer med en inkassospecialist, så du får startet din inkassosag rigtigt. Kontakt os i dag – så hjælper vi dig videre med stort eller småt indenfor inkassoområdet.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om, hvordan du bedst muligt inddriver gæld hos dårlige betalere? Så lad en Advodan-inkassospecialist hjælpe dig videre.