Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Lejeret

Lejeloven er kompliceret, og uanset om du er lejer eller udlejer, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne.

For begge parter er det afgørende, at I har er styr på, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse, huslejens størrelse samt hvilke frister der skal overholdes i forbindelse med opsigelse eller fraflytning.
Nogle ting kan I frit aftale jer ud af, andre ting er fast reguleret i lejeloven.

På denne side kan du læse mere om regler og krav til lejekontrakten, fastsættelse af husleje, depositum og forudbetalt leje, fremleje, ind- og fraflytningssyn, ind- og fraflytningsrapporter, ogsigelse og ophævelse af lejemål samt klageinstanser.

Læs mere

Lejeloven: Nye regler om brug af e-mails
27. feb 2018 50 kommentarer

Den 1. januar 2018 blev der indført nye regler om digital kommunikation i lejeforhold. Det betyder, at udlejer og lejer som udgangspunkt gerne må kommunikere med hinanden pr e-mail eller via e-Boks. Der er dog undtagelser til reglerne.

Spørg din udlejer om lov, før du fremlejer gennem Airbnb
22. feb 2017 19 kommentarer

Det er fristende at tjene en ekstra skilling på at leje din lejlighed ud, hvis du alligevel er væk på ferie eller weekendtur. Men fremleje kan have store konsekvenser, hvis det ikke følger lejelovens regler og er afstemt med din udlejer. Her får du en guide til reglerne omkring fremleje af lejebolig.

Guide til udlejer: Disse udgifter til drift og forbrug må du opkræve ud over lejen
03. nov 2016 10 kommentarer

Må du som udlejer opkræve penge for renovation, trappevask, snerydning eller vandforbrug ud over den aftalte leje? Det er mange i tvivl om, og det kan betyde tabte penge. Her får du svar på, hvordan du som udlejer sikrer dig bedst muligt.

8 gode råd om erhvervsleje: Få de bedste vilkår for virksomheden
12. sep 2016 3 kommentarer

Som virksomhedsejer bør du have fokus på at sikre individuelle vilkår, når du lejer en erhvervsejendom. Sørg også for, at formuleringerne i kontrakten ikke sætter unødvendige begrænsninger for din virksomhed.

7 gode råd inden du skriver under på lejekontrakten
25. aug 2016 212 kommentarer

Når du lejer en studiebolig, er det sandsynligvis første gang, du skriver under på en lejekontrakt. Men skriver du under uden at kende vilkårene i kontrakten, kan det betyde ubehagelige overraskelser den dag, du flytter.

Ny dom gør det lettere for udlejer at hæve huslejen efter en gennemgribende renovering
08. jun 2016 237 kommentarer

Højesteret har for nylig afsagt en dom, der lemper bevisbyrden for, hvornår en renovering af et lejemål anses for at være så gennemgribende, at det forbedrer lejemålet væsentligt. Er kriterierne opfyldt, er udlejer i sin gode ret til at hæve huslejen.


Lejekontrakten
Når du indgår en lejeaftale, er det en god idé at få udarbejdet en skriftlig lejekontrakt – og det gælder uanset, om du er lejer eller udlejer. En skriftlig lejekontrakt sikrer, at I hver især altid kan finde frem til, hvad der er aftalt, hvis der senere skulle opstå konflikter, uenigheder eller misforståelser.

Huslejens størrelse
Lejelovgivningen indeholder visse begrænsninger for størrelsen på huslejen. Som udlejer kan du derfor ikke frit fastsætte huslejen. Du har mulighed for at få forhåndgodkendt huslejen hos det lokale huslejenævn.

Hvis du som lejer er i tvivl om, hvorvidt en husleje er for høj, kan du indbringe en sag for huslejenævnet, som vil fastslå, om huslejen er for høj.  

Depositum
Som udlejer kan du opkræve et depositum, der maksimalt må svare til tre måneders husleje. Et depositum benyttes som sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Ud over depositummet kan du som udlejer også opkræve et beløb svarende til tre måneders husleje som forudbetalt husleje.

Som lejer kan du vælge at få den forudbetalte husleje udbetalt i forbindelse med fraflytning, eller du kan vælge at ”bo pengene op” de sidste tre måneder. 

Indflytning og fraflytning
Er du udlejer, og har du mere end ét lejemål, er det et krav, at du og din lejer laver et fælles eftersyn af lejemålet både ved indflytning og fraflytning. I forbindelse med disse eftersyn skal du som udlejer udarbejde en skriftlig indflytnings- og fraflytningsrapport om lejemålets stand ved henholdsvis indflytning og fraflytning. 

Rapporterne skal din lejer have udleveret på papir – en e-mail er ikke nok – på selve indflytnings- og fraflytningssynet. Overholder du ikke dette, mister du krav på eventuel istandsættelse, når din lejer fraflytter lejemålet.

Opsigelse af lejemål
Boliglejemål i Danmark er som altovervejende hovedregel uopsigelige fra udlejers side.Som udlejer kan du dog i nogle få tilfælde opsige lejemål, eksempelvis når du selv ønsker at bebo det lejede.

Som udlejer kan du også have gjort lejemålet tidsbegrænset. For at en tidsbegrænsning kan være gyldig, skal den være velbegrundet.


Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.